ekap.kik.gov.tr | Ekap Nedir E-İhale Sorgulama Durum İzleme

Ekap- Elektronik Kamu Alımları Platformu
Ülkemizde yılda yaklaşık 150 bin ihale yapılıyor. Ekap öncelikli e-devlet projelerinden biridir ve ihalelerin internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılmasını sağlar.
İhale=usulsüzlük ve yolsuzluk yargısı EKAP ile değişiyor.

Ekap hayata geçmeden önce:

  • İhale dökümanının hazırlanması
  • Tekliflerin hazırlanması ve sunulması
  • Tekliflerin değerlendirilmesi
  • İhalenin sonuçlandırılması
  • adımları manuel olarak ve kağıt bazlı yürütülüyordu. Bu durum idari şartname ve sözleşme tasarılarında,
  • Mevzuata aykırı kriterler ve düzenlemelerin yer almasına
  • Öznel değerlendirmelere
  • Mükerrer kayıtlar açılmasıne neden oluyor
  • ve ihale dökümanını görebilmek, ihaleye katılabilmek için mutlaka idareye gitme zorunluluğunu doğuruyordu.

Kamu alımlarının arka yüzündeki bu sorunlar EKAP ile gideriliyor.

ekap.kik.gov.tr  Ekap Nedir E-İhale Sorgulama Durum İzleme

Ekap ile birlikte ihale sürecinde:
Standardizasyon, hız, saydamlık, bilgi bütünlüğü, tutarlık ve doğruluk, kamuoyu denetimi, etkinlik ve verimlilik, kamu alım maliyetlerinde yüzde 20’ye varan tasarruf sağlanmış olacak ve bu sayede rekabet ilkelerine uygun kamu ihaleleri gerçekleşecektir.

Kamu ihale kurumunun uygulamada karşılaştığı pek çok sorunun ihalelerin elektronik ortamda yapılarak çözülmesi gerçeği ekap projesinin doğmasını sağladı.

2008 yılında yasal değişiklikle hukuki altyapı hazırlandı.
2009 yılında EKAP, stratejik e-devlet projeleri arasına alındı.
12 Mayıs 2009, fiili olarak çalışmalara başlandı.

Ekap, fujitsu ve microsoft’un katkısıyla oluşturulan altyapısıyla Türkiye’deki ihale süreçlerinde devrim niteliğinde bir değişim olacak.

24 Şubat 2010, Ekap’ta idareler ile gerçek ve tüzel kişi kayıtlarına başlandı.

1 Eylül 2010, Ekap 1.0 sürümü devreye alındı.

İhalelerde e-teklif öncesi işlemler elektronik ortama aktarıldı. Artık ihale dosyaları elektronik ortamda hazırlanıyor, ilanlar ihale dökümanından otomatik olarak üretiliyor.
İhale dökümanları ekap.kik.gov.tr Türkiye’nin her yerinden görülebiliyor ve indirilebiliyor.

1 Aralık 2010, Ekap 1.1 Sürümü devreye alındı.
İlgili kurum ve kuruluşlarla yapılan entegrasyonlar sonucu 5018 sayılı kanun kapsamında bulunan satın alma birimlerine ilişkin bilgiler, isteklilerin ve bazı idarelerin bilgileri, sosyal güvenlik prim borcu, vergi borcu, bilanço ve gelir tablosu, gerçek kişi kullanıcı ve nüfus bilgileri, geçici teminat ve referans mektupları, Tıbbi cihazlara ilişkin satın alma kalemleri artık EKAP üzerinden sorgulanabiliyor.

Ayrıca E-İmza ile ihale dökümanları indirilip istekli olacak sıfatı kazanılabiliyor.

1 Mart 2011, EKAP 1.2 sürümünü devreye alındı. Pilot hastanelerde e-teklif ve e-teklif değerlendirme uygulamaları tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri sektöründe hayata geçirilecek.

Bundan sonra pilot hastanelerde ve pilot sektörlerdeki e-ihale uygulaması diğer idarelerde ve sektörlerde hayata geöçirilecek.

Bütün bu ihale işlemlerini nereden yapıyoruz derseniz şu adrese girmeniz gerekir: https://ekap.kik.gov.tr

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*