Farabi Kimdir, Neler Yapmıştır?

farabi kimdirFarabi Kimdir, Farabi Neler Yapmıştır, Farabinin Çalışmaları Nelerdir? 

Türkistan’ ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Asıl adı “Muhammed bin Tahran bin Uzlug” olan ve Batı kaynaklarında ‘’Alpharabius” adıyla anılan Farabi, Farab ’da (Otrar kenti) doğduğu için Farabi (Farablı) diye anılır. İlköğrenimini Farab’ da; medrese öğrenimini Rey ve Bağdat’ da gördükten sonra, Harran’ da felsefe araştırmaları yaptığı yıllarda tanıştığı Yuhanna bin Haylan ile birlikte Aristoteles’ in yapıtlarını okuyarak gezimciler okulunun ilkelerini öğrendi Halep’ de Hemedani hükümdarı Seyfüddevle’ nin konuğu oldu. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır.

Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında “Mualim-i Evvel” (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve “Muallim-i Sani” (İkinci Öğretmen) olarak anılır.

Farabi, ilimleri sınıflandırdı. Ona gelinceye kadar ilimler “trivium”  (üçüzlü) ve “quadrivium” (dördüzlü) diye iki kısımda toplanıyordu. Nahiv, mantık, beyan üçüzlü ilimlere; metamatik, geometri, musiki ve astronomi ise dördüzlü ilimler kısmına dâhildi. Farabi ilimleri; fizik, metamatik, metafizik ilimler diye üçe ayırdı. Onun bu metodu, Avrupalı bilginler tarafından kabul edildi.

Et-Ta’limü’ s – Sani ve İhsau’ l – Ulum( İlk İslam Ansiklopedisi ), El-Medinetü’ l – Fazıla ( Fazilet Şehri Toplumun İlkeleri Üstüne Kitap ), Risale fi Ma’anii’ l – Akl ( Aklın Anlamları ), İhsa el – Ulum musiki el-Kebir ( Büyük Müzik Bilimlerin Sayımı ) gibi önemli eserleri bulunmaktadır.

Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Buna Benzer Diğer Yazılar...

Yorum Yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*