Genel Sağlık Sigortası İle Sahip Olduğumuz Haklar Neler?

Genel Sağlık Sigortası İle Sahip Olduğumuz Haklar Neler?

Sağlık Kuruluşu Seçme Hakkı

Tüm Genel Sağlık Sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık hizmeti sunucuları arasından, genel sağlık sigortasıyla ilgili diğer madde hükümlerine uymak şartıyla istediğini sağlık kuruluşunu seçme hakkına sahiptir. Yani dileyen GSS’li dilediği hastaneye dilediği ZAMAN gitme hakkına sahiptir.

  • Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm kamu sağlık kuruluşları SGK ile sözleşmelidir. İşte bu hastanelerden dilediğinize dilediğiniz zaman tedavi amacıyla gidebilirsiniz.
  • Üniversite hastaneleri de kamu kurumu olması hasebiyle SGK ile sözleşmelidir ve bu hastanelere de dilediğiniz zaman gitme hakkına sahipsiniz.
  • Özel hastaneler SGK ile sözleşme imzalayıp imzalamamakta serbesttirler, yani dileyen hastane veya özel sağlık kuruluşu SGK ile GSS kapsamında sözleşme imzalayabilir. Sözleşme imzalamış olan özel sağlık kuruluşlarından da dilediğinize dilediğiniz zaman gitme hakkınız var.

Kamu Hastaneleri Ücretsiz

Aşağıdaki kamu sağlık kuruluşlarına gittiğinizde tek kuruş muayene-tetkik-tedavi parası ödemezsiniz. Tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşları size bedava olduğu gibi birinci basamak resmi sağlık kuruluşları için SGK fatura bazında sizin için ödeme yapmaz, yani birinci basamağa giderseniz hem size hem de SGK’ya bedavaya getirmiş olursunuz.

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşları

Aşağıda sayılanlara siz de para vermezsiniz, SGK’da para vermez. **Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı ile aile hekimliği sözleşmesi yapmış aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri.

İkinci basamak resmi sağlık kurumu

Aşağıda sayılanlara gittiğinizde sizin cebinizden para çıkmaz ama SGK’nın cebinden sizin her muayeneniz ve ileri derecede tetkik-tahlilleri için para çıkar. **Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, tıp fakültelerinin bulunduğu ilin dışında yer alan uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezi ve dal merkezleri.

Üçüncü basamak resmi sağlık kurumu
Aşağıda sayılanlara gittiğinizde sizin cebinizden para çıkmaz ama SGK’nın cebinden sizin her muayeneniz ve ileri derecede tetkik-tahlilleri için bir önceki basamama göre daha çok para çıkar.

**Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite tıp fakültelerinin bulunduğu ilde kurulu sağlık uygulama ve araştırma merkezleri (üniversite hastaneleri) ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri ve üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri…

İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ

Ayrıca kamu hastaneleri İstisnai Sağlık Hizmeti olarak öngörülen iş ve işlemler için de sizden ilave para isteyebilirler. Bu hizmetler;

1-Prostata lazer veya plazmakinetik tedavisi (Neodymium, Potasyum Titanil Fosfat Laser (Greenlight), Holmiyum, Diod Laser,vb.)

2-Koroner arter hastalığında kullanılan ilaçlı stent

bosluk

Son Yorumlar